Galle Watch -10% VIP
- Giảm 10% cho khách hàng sử dụng thẻ PVcomBank Mastercard Platinum
Thời gian: từ 18/12/ 2017 đến 18/12/2018

Từ ngày: 01/01/2018 - 01/01/2019

Lare Boss -10% VIP
Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.

Từ ngày: 08/12/2017 - 08/12/2018

San-Kelloff -10% VIP
Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.

Từ ngày: 08/12/2017 - 08/12/2018

Giovanni -10% VIP
Giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard Platinum.

Từ ngày: 01/12/2017 - 01/12/2018

Crown Space -10% VIP
- Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán 
- Thời gian: Từ 12/12/2017 đến 12/12/2018 

Từ ngày: 12/12/2017 - 13/12/2018

Đồng Hồ Gia Bảo -10% VIP
Giảm 10% tất cả các loại đồng hồ có tại cửa hàng
Thời gian: 15/10/2016 - 15/10/2017
Website: http://donghogiabao.com.vn/

Từ ngày: 15/10/2017 - 15/10/2018

KB Fashion -20% VIP
Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.
Thời gian: 05/12/2017 đến 05/12/2018.

Từ ngày: 05/12/2017 - 06/12/2018

Bút kí Sheaffer + Waldmann -10% VIP
Giảm 10% trên tổng hoá đơn cho khách hàng thuộc tập đoàn Dầu khí, chủ thẻ Platinum khi mua sắm bút khí cao cấp tại Sheaffer & Waldmann.
(Khách hàng chỉ áp dụng một hình thức ưu đãi duy nhất)
Ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán bằng Thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard Platinum.
Thời hạn ưu đãi:  01/10/2017 - 01/10/2018
Website:  http://sheaffer.vn/

Từ ngày: 01/10/0201 - 01/10/2018