Vietnam Golf & Country Club

  • slider
-60%
Từ ngày: 15/05/2017 - 14/05/2018
Thời gian còn lại:

Nội dung

Chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum được hưởng ưu đãi giảm 60% phí ra sân tại Vietnam Golf & Country Club vào tất cả các ngày trong năm, bao gồm cả ngày lễ.
Các bước giao dịch đặt chỗ:
- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện và xác nhận qua số điện thoại hotline 028 3824 0517 hoặc địa chỉ email mastercard@aspirelifestyles.com. Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình khi trực tiếp đặt giữ chỗ với sân Golf.
- Chủ thẻ cần cung cấp các thông tin sau để hoàn thành việc giữ chỗ: tên người chơi, ngày & giờ dự kiến chơi, và 6 số đầu của thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.
- Xác nhận đặt chỗ sẽ được thông báo qua điện thoại và địa chỉ email do chủ thẻ cung cấp trong vòng 48 giờ, kể từ khi yêu cầu được nhận qua điện thoại hoặc email.  
- Đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 3 giờ chiều và trước 02 ngày làm việc trước ngày chơi
- Sự chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ chơi đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng trống của sân gôn.
- Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân Golf
- Chương Trình Ưu đãi Golf của PVcomBank Mastercard Platinum sẽ không xử lý các yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi gôn mà khách hàng đã đặt trước trực tiếp với sân Golf.
- Chủ thẻ chỉ có thể đặt giờ chơi Golf cho lần chơi kế tiếp khi đã hoàn tất lần chơi trước.
Phân bổ số lượt đặt chỗ:
- Tối đa 163 lượt đặt chỗ ưu đãi cho mỗi quý, và tối đa 650 lượt đặt chỗ cho cả chương trình. 
- Không giới hạn số lần đặt chỗ cho mỗi chủ thẻ. Chủ thẻ có thể đặt chơi không giới hạn số lần, với điều kiện lượng đặt chỗ ưu đãi trong quý đó chưa vượt quá 163 lượt, và 650 lượt cho cả chương trình. 
Phí và Thanh toán:
Chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum sẽ được giảm 60% trên phí ra sân (theo giá công bố) cho tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ. Phần 40% phí ra sân còn lại sẽ được trừ trên thẻ Mastecard ngay khi đặt chỗ được xác nhận.
- Chủ thẻ và các khách mời tự thanh toán các phí khác tại sân bằng thẻ Mastercard, bao gồm nhưng không giới hạn: phí hầu golf, phí xe điện, tủ đựng đồ, và phí bảo hiểm theo giá công bố tại sân (nếu có). 
- Những phí khác như phí hầu Golf, phí xe điện sẽ được trừ trực tiếp trên thẻ tín dụng của khách ngay khi có xác nhận đặt chỗ.
- Tất cả chi phí đều được qui đổi và thanh toán theo tiền đồng Việt Nam.
Hủy chỗ, Vắng mặt và Thay đổi đặt chỗ:
Việc hủy chỗ hay không đến chơi Golf theo ngày giờ chơi đã được xác nhận sẽ chịu các khoản phí như sau:
· Hủy chỗ đã đặt trước 48 tiếng trước giờ chơi sẽ được hoàn lại toàn bộ phí đã
thanh toán.
·Hủy chỗ đã đặt sau 48 tiếng trước giờ chơi hoặc không đến chơi theo ngày giờ đã được xác nhận, khách sẽ được tính là một suất đặt và không được hoàn lại phí đã thanh toán.
- Tối đa khách được thay đổi 2 lần cho mỗi một lượt đặt chỗ đã được xác nhận. Thay đổi bao gồm: đổi giờ chơi, ngày chơi, hoặc đổi sân trước 48 tiếng trước giờ chơi.
- Nếu khách thay đổi nhiều hơn 2 lần hay không đến sân chơi sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt và sẽ được tính thành một suất đặt và không hoàn phí đã thanh toán. 
- Thay đổi sân chơi trong vòng 48 tiếng sẽ được xem là hủy chỗ đã đặt và sẽ được tính thành một suất đã đặt và không hoàn phí đã thanh toán. 
- Không hoàn phí trong điều kiện thời tiết xấu.  

Điều khoản và quy định

- Đối với đặt chỗ vào các ngày trong tuần, không yêu cầu số người chơi tối thiểu. Tối đa 1 chủ thẻ được nhận ưu đãi cho 1 lần chơi, khách mời sẽ không được hưởng ưu đãi nếu không phải là chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.
- Đối với đặt chỗ vào cuối tuần hoặc ngày lễ, số người chơi tối thiểu là 3 người. Tối đa 1 chủ thẻ được nhận ưu đãi cho 1 lần chơi, khách mời sẽ không được hưởng ưu đãi nếu không phải là chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.
- Golf thủ phải có số điểm chấp (handicap).
- Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi Golf tại sân với giá ưu đãi. Việc sử dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng của sân Golf.
- Sân Golf sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi. 
- PVcomBank có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. 

Thông tin

0862800101
Địa chỉ
  • - The Club House St. Ward, Hoàng Hữu Nam, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Hồ Chí Minh