Galle Watch -10%
  - Giảm 10% cho khách hàng sử dụng thẻ PVcomBank
- Thời gian: từ 18/12/ 2017 đến 18/12/2018 ...

Từ ngày: 01/01/2018 - 01/01/2019

Lare Boss -10%
  Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum và PVcomBank Mastercard Gold. ...

Từ ngày: 08/12/2017 - 08/12/2018

San-Kelloff -10%
  Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum và PVcomBank Mastercard Gold.
...

Từ ngày: 08/12/2017 - 09/12/2018

Giovanni -10%
  - Giảm 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.
- Giảm 5% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Gold và PVcomBank Mastercard Smart. ...

Từ ngày: 01/12/2017 - 01/12/2018

Crown Space -10%
  - Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán 
- Thời gian: Từ 12/12/2017 đến 12/12/2018 
...

Từ ngày: 12/12/2017 - 13/12/2018

KB Fashion -20%
  Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.
Thời gian: 05/12/2017 - 05/12/2018. ...

Từ ngày: 05/12/2017 - 06/12/2018

Đồng Hồ Gia Bảo -10%
  Giảm 10% tất cả các loại đồng hồ có tại cửa hàng ...

Từ ngày: 15/10/2017 - 15/10/2018

Cửu Long Jewerly -15%
  Giảm 15% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ của PVcomBank.
Thời gian: 15/03/2017 - 15/03/2018
Website: http://clj.vn/...

Từ ngày: 15/03/2017 - 15/03/2018

Bút kí Sheaffer + Waldmann -5%
  Giảm 5% trên tổng hoá đơn cho chủ thẻ thường của PVcomBank khi mua sắm bút khí cao cấp tại Sheaffer & Waldmann.
(Khách hàng chỉ áp dụng một hình thức ưu đãi duy nhất)
Thời hạn ưu đãi:  01/10/2017 - 01/10/2018
Website:  http://sheaffer.vn/ ...

Từ ngày: 01/10/2017 - 01/10/2018