Sam House Fashion -5%
  Giảm giá 5% tại Sam House Fashion (cửa hàng thời trang) 
Thời gian: từ 16/7/2018- 16/7/2019 
Địa điểm:  Tầng 2- tầng 3, số 16 Phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội ...

Từ ngày: 16/07/2018 - 16/07/2019

Galle Watch -10%
  - Giảm 10% cho khách hàng sử dụng thẻ PVcomBank
- Thời gian: từ 18/12/ 2017 đến 18/12/2018 ...

Từ ngày: 18/12/2017 - 18/12/2018

Lare Boss -10%
  Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum và PVcomBank Mastercard Gold. ...

Từ ngày: 08/12/2017 - 08/12/2018

San-Kelloff -10%
  Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum và PVcomBank Mastercard Gold.
...

Từ ngày: 08/12/2017 - 09/12/2018

Giovanni -10%
  - Giảm 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.
- Giảm 5% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Gold và PVcomBank Mastercard Smart. ...

Từ ngày: 01/12/2017 - 01/12/2018

Crown Space -10%
  - Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán 
- Thời gian: Từ 12/12/2017 đến 12/12/2018 
...

Từ ngày: 12/12/2017 - 13/12/2018

Thời Trang Emspo -40%
  Giảm thêm 10% cho sản phẩm có mức giảm giá ≤ 30% (trừ áo dây, áo thun, áo len, đầm len, khăn, phụ kiện)
Thời gian: từ 15/01/2018 đến 31/12/2018 ...

Từ ngày: 15/01/2018 - 31/12/2018

KB Fashion -20%
  Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.
Thời gian: 05/12/2017 - 05/12/2018. ...

Từ ngày: 05/12/2017 - 05/12/2018