Friday studio -20%
  Giảm 20% trên các gói chụp album cưới và phóng sự cưới Không áp dụng đồng thời với các khuyến mại khác.
Thời hạn ưu đãi: 20/11/2017 - 20/11/2018
Website:  http://www.fridaystudio.net/ ...

Từ ngày: 20/11/2017 - 21/11/2018