Dart Chocolate -10%
  - Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán.
- Thời gian từ 01/12/2017 - 01/12/2018

...

Từ ngày: 01/12/2017 - 02/12/2018

Nhà Hàng King Taiyaki -15%
  Giảm 15% trên tổng hóa đơn thanh toán. Chỉ áp dụng 01 hình thức ưu đãi duy nhất.
...

Từ ngày: 20/11/2017 - 20/11/2018

Nhà hàng Ichiba Sushi -10%
  Giảm 10% trên giá trị hóa đơn thanh toán khi KH sử dụng dịch vụ.
Thời gian: 01/10/2017 - 01/10/2018
Website: http://ichibansushi.vn/


...

Từ ngày: 01/10/2017 - 01/10/2018