Show Ionah -15%
  Giảm giá 15% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard hạng thẻ Gold và Platinum 
Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard hạng thẻ Smart và thẻ ATM PVcomBank
Thời hạn chương trình: từ 1/9/2018 – 31/08/2019
...

Từ ngày: 01/09/2018 - 31/08/2019

Cambodia Angkor Air Promotion -50%
  Sử dụng MASTERCARD làm mã khuyến mại để được giảm giá 50% giá vé 
Thời gian: Áp dụng khi mua vé từ các ngày 15 - 22 hàng tháng, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018
Thời gian khởi hành: Áp dụng từ 05/5 đến 31/12/2018
Áp dụng cho tất cả chủ thẻ MasterCard ...

Từ ngày: 15/01/2018 - 22/12/2018