đăng ký mở thẻ

* Vui lòng nhập tiếng việt không dấu.
* Quý khách vui lòng để lại thông tin cá nhân và Ngân hàng sẽ liên hệ với Quý khách.
1

Bước 1

2

Bước 2

3

Bước 3


1. Thông tin đăng ký
Lựa chọn sản phẩm thẻ (*)
3. Đăng ký nhận thẻ và PIN tại CN/PGD của PVcomBank
Chi tiết điều khoản, điều kiện phát hành & sử dụng thẻ ghi nợ nội địa PVcomBank vui lòng xem tại đây.