đăng ký mở thẻ

* Quý khách vui lòng để lại thông tin cá nhân và Ngân hàng sẽ liên hệ với Quý Khách.

1. Thông tin đăng ký của Quý Khách
  (Thông tin này được xem như mã giới thiệu của người đã giới thiệu quý khách mở thẻ.)
(Mạng lưới PVcomBank.)
Chi tiết điều khoản, điều kiện phát hành & sử dụng thẻ tín dụng Quốc tế PVcomBank vui lòng xem tại đây.