CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG VINID & VNA

Chương trình đổi điểm VinID/ Dặm thưởng/ Dặm xét hạng Bông Sen Vàng khi chi tiêu qua thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard.
Giới thiệu chương trình
Khách hàng chi tiêu qua thẻ tín dụng nhận một trong các ưu đãi sau:
- Đổi dặm thưởng Bông Sen Vàng
 • Chi tiêu trong nước: 20.000 VNĐ/ dặm
 • Chi tiêu tại nước ngoài: 20.000 VNĐ/ 1,5 dặm
 • - Đổi dặm xét hạng Bông Sen Vàng
 • Chi tiêu 200.000 VNĐ/1 dặm
 • - Đổi điểm VinID
 • 0.3% số tiền giao dịch (số điểm sẽ được cộng khi đủ 10.000VNĐ)
 • Đổi điểm VinID áp dụng với toàn bộ chủ thẻ tín dụng
  Đổi dặm thưởng/dặm xét hạng Bông Sen Vàng áp dụng với chủ thẻ tín dụng hạng Gold và Platinum
  Đăng ký chương trình
  - Khách hàng đăng ký nhận ưu đãi tại chi nhánh PVcomBank trên toàn quốc theo mẫu tại đây
  - Điểm thưởng của khách hàng sẽ được tính cho các giao dịch sau 01 ngày đăng ký thành công
  (Hình thức đăng ký qua Call Center sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2019)
  Đổi điểm thưởng
  Hướng dẫn đổi điểm VinID/ Dặm thưởng/ Dặm xét hạng Bông Sen Vàng
  - Đổi Dặm thưởng/Dặm xét hạng Bông Sen Vàng
 • Khách hàng cung cấp mã hội viên Bông Sen Vàng cho PVcomBank để được đổi dặm.
 • Nếu chưa đăng ký hội viên Bông Sen Vàng Click tại đây để kết nối sang trang đăng ký
 • Dặm thưởng/dặm xét hạng được cộng vào mã hội viên Bông Sen Vàng vào cuối tháng sau tháng phát sinh giao dịch
 • - Đổi điểm VinID
 • Khách hàng cung cấp mã thẻ VinID cho PVcomBank để được đổi điểm. Nếu chưa đăng ký thành viên VinID Click tại đây để kết nối sang trang đăng ký
 • Điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản VinID vào cuối tháng sau tháng phát sinh giao dịch
 • Lưu ý
  - Khách hàng chỉ được chọn 01 trong 03 chương trình đổi điểm VinID/ Dặm thưởng/ Dặm xét hạng Bông Sen Vàng.
  - Chương trình không được áp dụng cho các giao dịch rút tiền mặt.