Lazada -15%
00:00:00
Giảm 15%, tối đa 300.000 đồng dành cho khách hàng khi mua sắm trên website Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada.

Thời gian: Ba ngày duy nhất 10, 11 và 12/ 07/2019, Khung giờ từ 09:00 Sáng đến 23:59:59 

Địa điểm mua hàng: Lazada.vn và ứng dụng di động Lazada. ...

Từ ngày: 10/07/2019 - 12/07/2019