VinID -50%
00:00:00
- Hoàn 50 điểm VinID (tương ứng với 50.000 VND) cho Khách hàng sử dụng tính năng Scan & Go mua đơn hàng có giá trị từ 200.000 VND đến 300.000 VND, thanh toán thành công bằng thẻ ATM PVcomBank.
- Hoàn 150 điểm VinID (tương ứng với 150.000 VND) cho giao dịch tiếp theo ...

Từ ngày: 15/11/2019 - 15/12/2019

VinID -15%
00:00:00
        1. Hoàn điểm cho chủ tài khoản VinID:
○ Đối với Khách hàng chưa sử dụng tính năng Scan & Go: (Khách hàng được nhận hoàn điểm cho 03 giao dịch trong tháng)
-  Hoàn 15%   tối đa 100,000đ cho Khách hàng lần đầu tiên sử ...

Từ ngày: 01/11/2019 - 31/12/2019