Premier Village Ha Long Bay Resort -25%
00:00:00
- Giảm 25% trên giá công bố của khách sạn trên website http://premiervillagehalongbayresort.com tại thời điểm khách đặt phòng.
- Ưu đãi 25% không áp dụng với các chương trình ưu đãi khuyến mãi khác cùng thời điểm và không áp dụng khi khách hàng đặt phòng qua các kênh đại lý trung gian khác. 
- Chi ...

Từ ngày: 01/01/2020 - 29/02/2020

Trống Cơm -50%
00:00:00
Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Chảo Cá -50%
00:00:00
Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Hotpot -50%
00:00:00
Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Buffet Premier -50%
00:00:00
Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Buffet -50%
00:00:00
Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Vietnamese Cuisine -50%
00:00:00
Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Học Viện Khám Phá -40%
00:00:00
- Giảm 40% cho các sản phẩm: Khóa học, Tiệc khoa học của High Touch High Tech Việt Nam cho khách hàng của PVcomBank
- Giảm 20% cho sản phẩm: Trại hè của High Touch High Tech Việt Nam cho khách hàng của PVcomBank

...

Từ ngày: 01/01/2020 - 27/03/2020

Hutong -50%
00:00:00
Ap dụng từ 03/1/2020 – 27/3/2020 vào mỗi thứ 6 hàng tuần, giảm giá 50% (tối đa 600.000 đồng) khi thanh toán bằng thẻ PVcomBank. ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020