Thời Trang Emspo -40% VIP
Giảm thêm 10% cho sản phẩm có mức giảm giá ≤ 30% (trừ áo dây, áo thun, áo len, đầm len, khăn, phụ kiện)
Thời gian: từ 15/01/2018 đến 31/12/2018

Từ ngày: 15/01/2018 - 31/12/2018

KB Fashion -20% VIP
Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.
Thời gian: 05/12/2017 đến 05/12/2018.

Từ ngày: 05/12/2017 - 01/12/2018