Galle Watch -10% VIP
- Giảm 10% cho khách hàng sử dụng thẻ PVcomBank Mastercard Platinum
Thời gian: từ 18/12/ 2017 đến 18/12/2018

Từ ngày: 18/12/2017 - 18/12/2018

Lare Boss -10% VIP
Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.

Từ ngày: 08/12/2017 - 08/12/2018

San-Kelloff -10% VIP
Giảm giá 10% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum.

Từ ngày: 08/12/2017 - 08/12/2018

Giovanni -10% VIP
Giảm 10% cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard Platinum.

Từ ngày: 01/12/2017 - 01/12/2018

Crown Space -10% VIP
- Giảm 10% trên tổng hóa đơn thanh toán 
- Thời gian: Từ 12/12/2017 đến 12/12/2018 

Từ ngày: 12/12/2017 - 13/12/2018

Thời Trang Emspo -40% VIP
Giảm thêm 10% cho sản phẩm có mức giảm giá ≤ 30% (trừ áo dây, áo thun, áo len, đầm len, khăn, phụ kiện)
Thời gian: từ 15/01/2018 đến 31/12/2018

Từ ngày: 15/01/2018 - 31/12/2018

KB Fashion -20% VIP
Giảm 20% trên tổng hóa đơn thanh toán.
Thời gian: 05/12/2017 đến 05/12/2018.

Từ ngày: 05/12/2017 - 01/12/2018