BRG Đà Nẵng Golf Resort -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf lên tới 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 09/01/2015 - 09/01/2015

Heron Lake GC -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Tam Đảo Golf Course -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Đại Lải Star Golf & Country Club -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Sea Links Golf Country Club -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Sân golf Kim Bảng -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Vietnam Golf & Country Club - Sân Golf Thủ Đức -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Tân Sơn Nhất Golf Course -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020

Sông Giá GC -50% VIP
PVcomBank trân trọng gửi tới Quý khách hàng ưu đãi Golf giảm 50% phí ra sân dành riêng cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum

Từ ngày: 01/03/2020 - 31/08/2020