Friday studio -20% VIP
Giảm 20% trên các gói chụp album cưới và phóng sự cưới tại Friday Studio. Khách hàng chỉ áp dụng 01 hình thức ưu đãi duy nhất.
Thời hạn ưu đãi:  20/11/2017 - 20/11/2018
Website:
 http://www.fridaystudio.net/

Từ ngày: 20/11/2017 - 20/11/2018