Cambodia Angkor Air Promotion -50% VIP
Sử dụng MASTERCARD làm mã khuyến mại để được giảm giá 50% giá vé 
Thời gian: Từ ngày 15 - 22 hàng tháng, từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018
Áp dụng cho tất cả chủ thẻ MasterCard mua vé tại: www.cambodiaangkorair.com 


Từ ngày: 15/01/2018 - 22/12/2018