Học Viện IvyPrep Hà Nội -25% VIP
- Giảm 15% cho chủ thẻ ghi nợ nội địa ATM và chủ thẻ PVcomBank Mastercard Smart & Gold
- Giảm 20% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum
- Giảm 15% học phí dành cho tất cả con em và CBNV của PVcomBank khi tham gia bất kỳ khóa học nào tại hệ thống IvyPrep
- Giảm 25% học phí dành cho tất cả con em và lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên của PVcomBank khi tham gia bất kỳ khóa học nào tại hệ thống IvyPrep
Lưu ý:
- Áp dụng cho tất cả các khóa học tại IvyPrep (trừ khóa OD)
- Áp dụng khi khách hàng đóng 100% học phí
- Không áp dụng cộng gộp với các chương trình ưu đãi cho học viên cũ, đóng phí nhóm
- Không áp dụng cho các trường hợp bảo lưu
- Không áp dụng cộng gộp với các chương trình ưu đãi, học bổng và các loại thẻ giảm học phí khác
- Không được phép chuyển nhượng
- Đối với ưu đãi dành cho CBNV PVcomBank, khách hàng cần đem theo thẻ nhân viên (tên và chức danh) tới các cơ sở IvyPrep

Từ ngày: 01/02/2018 - 30/09/2019