Học Viện IvyPrep Hồ Chí Minh -25% VIP
- Giảm 15% cho tất cả các chủ thẻ của PVcomBank
- Giảm 20% cho tất cả các chủ thẻ mới của PVcomBank (tính cho thẻ có thời điểm phát hành kể từ thời điểm bắt đầu của chương trình ưu đãi này)
- Giảm 15% học bổng dành cho tất cả con em và CBNV của PVcomBank
- Giảm 25% học bổng dành cho tất cả con em và lãnh đạo của PVcombank từ cấp phó trưởng phòng trở lên

Từ ngày: 05/01/2018 - 05/01/2019

Học Viện IvyPrep Hà Nội -25% VIP
- Giảm 15% cho chủ thẻ ghi nợ nội địa ATM và chủ thẻ PVcomBank Mastercard Smart & Gold
- Giảm 20% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum
- Giảm 15% học phí dành cho tất cả con em và CBNV của PVcomBank khi tham gia bất kỳ khóa học nào tại hệ thống IvyPrep
- Giảm 25% học phí dành cho tất cả con em và lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên của PVcomBank khi tham gia bất kỳ khóa học nào tại hệ thống IvyPrep
Lưu ý:
- Áp dụng cho tất cả các khóa học tại IvyPrep (trừ khóa OD)
- Áp dụng khi khách hàng đóng 100% học phí
- Không áp dụng cộng gộp với các chương trình ưu đãi cho học viên cũ, đóng phí nhóm
- Không áp dụng cho các trường hợp bảo lưu
- Không áp dụng cộng gộp với các chương trình ưu đãi, học bổng và các loại thẻ giảm học phí khác
- Không được phép chuyển nhượng
- Đối với ưu đãi dành cho CBNV PVcomBank, khách hàng cần đem theo thẻ nhân viên (tên và chức danh) tới các cơ sở IvyPrep

Từ ngày: 01/02/2018 - 30/09/2019

Clever Academy -15% VIP
Chủ thẻ PVComBank sẽ được tặng ưu đãi, giảm giá trực tiếp trên các khóa học, cụ thể như sau: 
Giảm giá 5% cho các chủ thẻ PVcomBank Mastercard Smart
Giảm giá 10% cho các chủ thẻ hạng PVcomBank Mastercard Gold
Giảm giá 15% cho các chủ thẻ hạng PVcomBank Mastercard Plantium
Thời gian: Từ 01/6/2018 - 31/12/2018
Từ ngày: 01/06/2018 - 31/12/2018