Cách giới thiệu khách hàng

Bước 1: Điền thông tin của bạn và người được giới thiệu vào Đơn Giới thiệu Trực tuyến
Bước 2: Nhắc bạn bè/ người thân điền Mã Giới Thiệu vào Đơn đăng ký Thẻ tín dụng PVcomBank của họ hoặc trên form đăng ký phát hành thẻ trên website https://card.pvcombank.com.vn.
Bước 3: Thu thập đầy đủ hồ sơ phát hành thẻ tín dụng của Người được giới thiệu và nộp cho Cán bộ bán hàng PVcomBank.
Lưu ý: Quý khách điền đầy đủ thông tin Số CIF của Quý khách. Thông tin này được sử dụng như Mã giới thiệu để nhận diện khách hàng do CBNV giới thiệu.
Giới thiệu nhiều, ưu đãi càng hấp dẫn.