Laguna Lang Co Golf Club

  • slider
-20% VIP
Từ ngày: 01/11/2017 - 01/11/2018
alert(1) - 05:16:22 21/12/2018
alert(1) - 05:14:25 21/12/2018
alert(1) - 05:13:35 21/12/2018
alert(1) - 05:09:08 21/12/2018
<input type=\"button\" [removed]>
alert(1) - 05:02:42 21/12/2018
alert(1) - 05:01:43 21/12/2018
alert(1) - 05:00:59 21/12/2018
[removed]alert(1)[removed]
alert(1) - 05:05:15 21/12/2018
aaaa

Nội dung

Ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán bằng Thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard Platinum.
Giảm 20% giá Green fee trên giá công bố cho chủ thẻ Platinum PVcomBank (Khách hàng chỉ áp dụng một hình thức ưu đãi duy nhất).  
Thời hạn ưu dãi : 01/11/2017 - 01/11/2018
Website : http://www.lagunalangco.com/golf/#.VkKvxK7hB-U

Điều khoản và quy định

Ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán bằng Thẻ tín dụng PVcomBank MasterCard Platinum.

Thông tin

(054) 3695 880
Địa chỉ
  • - Thôn Cù Dù, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc,Tỉnh Thừa Thiên Huế