Sea Link Golf -20%
  Ưu đãi hơn 20% phí sân + phí Caddy tại Sea Links

 Liên hệ đặt dịch vụ Golf:
Số điện thoại: +84 252 3741 741
Email: reservations@sealinksvietnam.com

Không áp dụng với hình thức đặt phòng trực tuyến qua website của bên A hoặc một bên thứ ba nào khác. 
...

Từ ngày: 01/02/2019 - 31/10/2019