Chotto -20%
  - Giảm 20% cho khách hàng đặt bàn trước.
- Tặng kèm một (1) khay thịt nướng đẳng cấp ...

Từ ngày: 15/01/2020 - 14/01/2021

Chay Vị Lai -10%
  + Giảm 10% dành cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard
+ Không áp dụng chung với các chương trình ưu đãi khuyến mãi khác cùng thời điểm ...

Từ ngày: 01/01/2020 - 31/12/2020

Trống Cơm -50%
  Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 06/03, 13/03, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Chảo Cá -50%
  Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Hotpot -50%
  Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 06/03, 13/03, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Buffet Premier -50%
  Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 06/03, 13/03, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Buffet -50%
  Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 06/03, 13/03, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Hoàng Yến Vietnamese Cuisine -50%
  Ưu đãi 50% với mức chiết khấu không quá 600.000 VNĐ trên một hoá đơn, không cho phép tách hoá đơn.
+ Ưu đãi chỉ áp dụng vào 12 ngày thứ Sáu hàng tuần: 03/01, 10/01, 17/01, 31/01, 07/02, 14/02, 21/02, 28/02, 06/03, 13/03, ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020

Crystal Jade Kitchen -50%
  - Áp dụng từ 03/1/2020 – 27/3/2020 vào mỗi thứ 6 hàng tuần, giảm giá 50% (tối đa 600.000 đồng) khi thanh toán bằng thẻ PVcomBank. ...

Từ ngày: 03/01/2020 - 27/03/2020