Golden Peak Phan Thiết -15%
  Giảm 15% trên giá phòng tốt nhất tại khách sạn Golden Peak Resort & Spa, Phan Thiết.

Thông tin liên hệ đặt phòng:
Tel: 02523 888 777 hoặc 028 38 723 655   
Email: reservation.pt@goldenpeakresort.com & saleshcm@goldenpeakresort.com ...

Từ ngày: 10/01/2019 - 31/12/2019

Sea Links Beach Hotel - Sea Links Villa - Ocean Vista -30%
  Ưu đãi đến 30% giá phòng áp dụng tại Sea Links Beach Hotel, Sea Links Villa- Ocean Vista & Lâu đài Rượu Vang.

Liên hệ đặt phòng khách sạn/ biệt thự/căn hộ:
• Khách sạn:
Số điện thoại: +84 252 222 0088
Email: reservations@sealinksbeachhotel.com
• Biệt thự:
Số điện thoại: +84 252 222 0011
Email: villa@sealinkscity.com
• Căn ...

Từ ngày: 01/02/2019 - 31/10/2019

VinOasis Phú Quốc -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 31/12/2019

Vinpearl Tây Ninh -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 31/12/2019

Vinpearl Cần Thơ -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 31/12/2019

Vinpearl Huế -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty 
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 31/12/2019

Vinpearl Quảng Bình -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 31/12/2019

Vinpearl Hà Tĩnh -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 01/01/2020

Vinpearl Thanh Hoá -30%
  Giảm 15% giá phòng khách sạn trên giá BAR (Best available rate) của Công Ty
Giảm 30% giá dịch vụ SPA trên giá công bố tại khách sạn
Giảm 10% giá dịch vụ F&B trên giá công bố tại khách sạn (không bao gồm dịch vụ hội họp,sự kiện) ...

Từ ngày: 21/03/2019 - 31/12/2019