Học Viện IvyPrep Hồ Chí Minh -25%
  Giảm 15% cho tất cả các chủ thẻ của PVcomBank
Giảm 20% cho tất cả các chủ thẻ mới của PVcomBank (tính cho thẻ có thời điểm phát hành kể từ thời điểm bắt đầu của chương trình  ưu đãi này)
Giảm 15% học bổng dành cho tất cả con em và CBNV của PVcomBank
Giảm 25% ...

Từ ngày: 05/01/2018 - 05/01/2019

Học Viện IvyPrep Hà Nội -25%
  - Giảm 15% cho chủ thẻ ghi nợ nội địa ATM và chủ thẻ PVcomBank Mastercard Smart & Gold
- Giảm 20% cho chủ thẻ PVcomBank Mastercard Platinum
- Giảm 15% học phí dành cho tất cả con em và CBNV của PVcomBank khi tham gia bất kỳ khóa học nào tại ...

Từ ngày: 02/02/2018 - 01/10/2019

Clever Academy -15%
  Chủ thẻ PVComBank sẽ được tặng ưu đãi, giảm giá trực tiếp trên các khóa học, cụ thể như sau: 
Giảm giá 5% cho các chủ thẻ PVcomBank Mastercard Smart 
Giảm giá 10% cho các chủ thẻ hạng PVcomBank Mastercard Gold 
Giảm giá 15% cho các chủ thẻ hạng PVcomBank Mastercard Plantium
Thời gian: ...

Từ ngày: 01/06/2018 - 31/12/2018